รับชม ThaiFightCovid Technical Forum EP#11: Thai Robots: from Research to Market

รับชม ThaiFightCovid Technical Forum EP#11: Thai Robots: from Research to Market

  • 20 Jun 2020
ThaiFightCovid  Technical Forum EP#11:
"Thai Robots: from Research to Market"

19 มิถุนายน 2563
เวลา 16:00 - 19:00น.

ติดตามชมบันทึกเทปได้ทาง https://www.facebook.com/groups/ThaiFightCovid/permalink/564874667543627/

Keynote Speaker:
♾ Robot Industry Prespectives
       รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
       Executive Advisor
       Eastern Economic Corridor Office of Thailand (EEC)

Topics:
♾ Success Story: หุ่นยนต์ดินสอ
       คุณเฉลิมพล ปุณโณทก
       Computer Telephony Asia (CT Asia)

♾ Robots by Universities
CU-RoboCovid: หุ่นยนต์ปิ่นโต, หุ่นยนต์นินจา และ กระจก
       รศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์
       คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หุ่นยนต์มดบริรักษ์ : FIBO Against Covid (FACO)
     คุณวุฒิชัย วิศาลคุณา
     รองผอ.ฝ่ายอุตสาหกรรม
     ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมอัตโนมัติ
     สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
     มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

♾Robots by Thai Developers
      ดร.ประพิณ อภินรเศรษฐ์
      นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) 

♾Robot Startup
      ดร.มหิศร ว่องผาติ
      บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด 

♾ Robot Standards and Specifications
       ดร.ปาษาณ กุลวานิช
       กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Share This :

วิธีการสมัครสมาชิก?

เปิดโอกาสในการรับข่าวสารและร่วมงานกับผู้ประกอบการอื่นในกลุ่มธุรกิจ SI

รับสิทธิประโยชน์ในการจัดงานแสดงสินค้าฟรีในฐานะสมาชิกของ TARA หรือรับพื้นที่สำหรับจัดบูธในราคาพิเศษ

อัพเดตข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จากหน่วยงานของรัฐ