สมาคมฯเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ประจำปี 2021-2023

สมาคมฯเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ประจำปี 2021-2023

 • 17 Jun 2021
“สมาคมฯเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ประจำปี 2021-2023”
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ได้ผ่านพ้นลุล่วงไปด้วยดี พร้อมกับการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ วาระ 2 ปี คือ 2021-2023 ดังรายชื่อต่อไปนี้
 1. ดร.ประพิณ อภินรเศรษฐ์      นายกสมาคมฯ
 2. คุณศักดา สารพัดวิทยา       รองนายกฯ
 3. คุณชัชชัย ผลมูล                    รองนายกฯ
 4. คุณไชยศ เพียนจันทร์            รองนายกฯ
 5. คุณชยพล สุพัฒนคูณ           เลขาฯ
 6. คุณธนัชชา ชูพจน์เจริญ        กรรมการฝ่ายวิชาการ
 7. คุณทวี ภาวนากร                  นายทะเบียน
 8. คุณธนกฤษณ์ จังคพานิชย์   กรรมการฝ่ายจัดสัมมนา
 9. คุณสุนทรี ไกรระเบียบ          เหรัญญิก
 10. คุณประเสริฐ รัตนะวงศ์        กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
 11. คุณพิฑูรย์ วัฒกภาสน์          กรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร
 12. คุณสัมฤทธิ์ บำรุงสุข             กรรมการฝ่ายจัดแสดงสินค้าและนวัตกรรม
 13. คุณวันชัย เถกิงมหาโชค       กรรมการฝ่ายจัดแสดงสินค้าและนวัตกรรม
 14. คุณทวีศักดิ์ วรรณาทิพยาภรณ์           กรรมการฝ่ายจัดแสดงสินค้าและนวัตกรรม
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
16 มิถุนายน 2564

Share This :

วิธีการสมัครสมาชิก?

เปิดโอกาสในการรับข่าวสารและร่วมงานกับผู้ประกอบการอื่นในกลุ่มธุรกิจ SI

รับสิทธิประโยชน์ในการจัดงานแสดงสินค้าฟรีในฐานะสมาชิกของ TARA หรือรับพื้นที่สำหรับจัดบูธในราคาพิเศษ

อัพเดตข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จากหน่วยงานของรัฐ