เอกชนร่วมลงขันพัฒนา FACO : หุ่นยนต์สู้โควิท

เอกชนร่วมลงขันพัฒนา FACO : หุ่นยนต์สู้โควิท

  • 26 Mar 2020
บริษัท ฟอร์มส์ ซินทรอน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทซิสโก ประเทศไทย และ บริษัทเอไอที มหาชน ร่วมกับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (มจธ) พัฒนาระบบหุ่นยนต์ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา “FIBO AGAINST COVID-19: FACO” โดยร่วมกันพัฒนาชุดระบบหุ่นยนต์บนแพลตฟอร์มการควบคุมเพื่อช่วยแพทย์ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19
 
ในความร่วมมือให้การสนับสนุนการพัฒนาชุดระบบหุ่นยนต์ฯ ประกอบด้วย
1. บริษัท ฟอร์มส์ ซินทรอน (ประเทศไทย) และ บริษัทเอไอที มหาชน ให้ทุนสนับสนุนการสร้างแพลตฟอร์มโดยสนับสนุนทั้งในส่วนของงบประมาณและอุปกรณ์ รวม 3 ล้านบาท และ 1 ล้าน ตามลำดับ
2.บริษัทซิสโก (ประเทศไทย) บริจาคอุปกรณ์ Video Conference/High Definition camera
3. บริษัท ฟอร์มส์ ซินทรอน (ประเทศไทย) ส่งทีมนักออกแบบของบริษัทเข้าร่วมในโครงการ FACO โดยร่วมกับทีมวิศวกรและนักวิจัยฟีโบ้ พัฒนาระบบฯ ในฐานะบริษัทผู้มีความชำนาญในแพลตฟอร์ม เพื่อต่อยอดไปเป็น Medical Service Platform ในอนาคต
 
ระบบหุ่นยนต์ FACO ชุดแรกนี้ มีแผนนำไปใช้ในโรงพยาบาลแห่งแรก เพื่อช่วยแพทย์ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ในราวต้นเดือนเดือนเมษายน 2563 นี้ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) ยังได้รับความกรุณาจากผู้มีจิตกุศลให้ทุน (at cost) ในสร้างขึ้นมาอีกสองระบบ เพื่อบริจาคให้แก่โรงพยาบาลที่ต้องการภายในกลางเดือนเมษายน 2563
 
หลังจากนั้น ฟีโบ้จักได้มอบ Engineering Drawings แก่ 20 บริษัทผู้ผลิต ภายใต้สมาคมผู้ผลิตระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Thai Automation and Robotics Association: TARA) เพื่อผลิตในระดับ Mass Production ในราคา at cost ให้ทันต่อความต้องการของโรงพยาบาล
 
ดร. ชิต เหล่าวัฒนา
25 มีนาคม 2563

 
 

Share This :

วิธีการสมัครสมาชิก?

เปิดโอกาสในการรับข่าวสารและร่วมงานกับผู้ประกอบการอื่นในกลุ่มธุรกิจ SI

รับสิทธิประโยชน์ในการจัดงานแสดงสินค้าฟรีในฐานะสมาชิกของ TARA หรือรับพื้นที่สำหรับจัดบูธในราคาพิเศษ

อัพเดตข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จากหน่วยงานของรัฐ