คณะกรรมการชุดก่อตั้งประชุมร่วมกันวางแผนปี 2563

คณะกรรมการชุดก่อตั้งประชุมร่วมกันวางแผนปี 2563

  • 10 Dec 2019
คณะกรรมการชุดก่อตั้งประชุมร่วมกันวางแผนปี 2563
คณะกรรมการชุดก่อตั้งสมาคมฯ ประชุมวางแผนปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ บริษัท ยูเรก้า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) โดยรวบรวมประเด็นสำคัญในการสร้างสิทธิประโยชน์แก่หมู่มวลสมาชิกให้ได้มากที่สุด จึงขอให้สมาชิกติดตามกิจกรรมและประกาศการประชุมใหญ่หลังการจัดตั้งสมาคมฯเสร็จสิ้น รวมถึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ทั้งหลายร่วมกันผนึกกำลังเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยการสมัครเป็นสมาชิกสมาคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ info@thaitara.org    หรือ Line@tara_2017

อนึ่ง การจัดตั้งสมาคมฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการทางนิติกรรม คาดว่าจะแล้วเสร็จราวกลางเดือนพฤศจิกายน 2562
สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) ประกอบด้วยสมาชิกนิติบุคคลไทยที่ทำธุรกิจทางด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
และ สมาชิกกิตติมศักดิ์ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีผลงาน ด้านระบบอัตโนมัติ หรือหุ่นยนต์ เป็นที่ประจักษ์ โดยการรับเชิญจากสมาคม
จุดประสงค์ของสมาคมคือ ก)เพื่อเป็นศูนย์กลางของผู้ซื้อและผู้ขาย รวมถึงประสานความร่วมมือทางธุรกิจในหมู่สมาชิก 
เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์รวมถึงวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ข) เพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกของสมาคม หน่วยงาน
และองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์และอุดมการณ์สอดคล้องกันเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางการค้า
และ ค)เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ รวมถึง วิจัย ค้นคว้า นวัตกรรม สัมมนา อบรม
และเป็นที่ปรึกษาการประยุกต์ใช้งานระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

เผยแพร่โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ 10 ตุลาคม 2562

Share This :

วิธีการสมัครสมาชิก?

เปิดโอกาสในการรับข่าวสารและร่วมงานกับผู้ประกอบการอื่นในกลุ่มธุรกิจ SI

รับสิทธิประโยชน์ในการจัดงานแสดงสินค้าฟรีในฐานะสมาชิกของ TARA หรือรับพื้นที่สำหรับจัดบูธในราคาพิเศษ

อัพเดตข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จากหน่วยงานของรัฐ