บริษัท พีบีเอ โรบอทติกส์ ไทยแลนด์ จำกัด

Robot Automation System

Share this :

Details :

บริษัท พีบีเอ โรบอทติกส์ ไทยแลนด์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาโซลูชั่นครบวงจร โดยมีสำนักงานใหญ่ที่ประเทศสิงคโปร์ จะจัดแสดงโซลูชั่นหุ่นยนต์อันหลากหลาย รวมถึงหุ่นยนต์ “Autonomous Mobile Robot (AMR)” ซึ่งเอามาใช้งานแทนการขนย้ายสินค้าในโรงงานหรือคลังสินค้าแบบเดิมๆ 
โดยจะเพิ่มประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์

Share This :

Why Join EASY DIRECTORY ?

เปิดโอกาสในการรับข่าวสารและร่วมงานกับผู้ประกอบการอื่นในกลุ่มธุรกิจ SI

รับสิทธิประโยชน์ในการจัดงานแสดงสินค้าฟรีในฐานะสมาชิกของ TARA หรือรับพื้นที่สำหรับจัดบูธในราคาพิเศษ

อัพเดตข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จากหน่วยงานของรัฐ