บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)

Robot

Share this :

Details :

หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา SVOA ตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่าย UBTECH เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
1) Jimu Series
2) Alpha Ebot
3) uKit Series
4) Yanshee Robot

หุ่นยนต์บริการ

1) Alpha Mini Robot พร้อมซอฟท์แวร์ พูดคุยภาษาไทย และระบบ A.I.
2) Cruzr ให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้าองค์กร
3) AIMBOT สำหรับใช้งานในศูนย์บริการข้อมูล
​4) ATRIS หุ่นยนต์ลาดตระเวน ในพื้นที่อันตราย

แขนกลอุตสาหกรรม ยี่ห้อ EPSON

Share This :

Why Join EASY DIRECTORY ?

เปิดโอกาสในการรับข่าวสารและร่วมงานกับผู้ประกอบการอื่นในกลุ่มธุรกิจ SI

รับสิทธิประโยชน์ในการจัดงานแสดงสินค้าฟรีในฐานะสมาชิกของ TARA หรือรับพื้นที่สำหรับจัดบูธในราคาพิเศษ

อัพเดตข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จากหน่วยงานของรัฐ