จำหน่ายเครื่องจักรและบริการด้านเลเซอร์ทุกประเภท

บริษัท โฟโทนิคศ์ ไซเอ็นซ์ จำกัด

Robot Automation System

Share this :

Details : 

บริษัทโฟโทนิคศ์ ไซเอ็นซ์ จำกัด 

จากทีมงานที่มีประสบการณ์รวมกันมากกว่า 50 ปี ด้านเทคโนโลยีเลเซอร์ จากการรวบรวมความรู้ ทุกแหล่งทั่วโลก เราเชื่อมั่นว่าเราได้เป็นผู้นำ ในการรวบรวม คิดค้น พัฒนา และประยุกต์ นำเลเซอร์มาใช้ในวงการอุตสาหกรรมในประเทศของเรา ให้มีความทันสมัย ล้ำหน้า และทัดเทียมในระดับโลก

 


        การพัฒนาเทคโนโลยีด้านเลเซอร์ไม่เคยหยุด เช่นเดียวกับที่ บริษัท โฟโทนิคศ์ ไซเอ็นซ์ ซึ่งได้มองเห็นถึงการเลือกสรรค์เทคโนโลยีด้านเลเซอร์ที่ดีที่สุด มีคุณภาพดี และประหยัดค่าใช้จ่าย ไว้สำหรับลูกค้าของเราตลอดมา อีกทั้งยังพัฒนา บุคลากร และนวัตกรรมให้มีความสามารถ ชาญฉลาด และเป็นอันดับหนึ่งในวงการเสมอมา จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากลูกค้าเป็นเสียงเดียวกันตลอดมาว่า ได้รับเทคโนโลยีเลเซอร์ที่ดีที่สุดจากเรา โฟโทนิคศ์ ไซเอ็นซ์ด้วยพันธกิจหลักที่เรายึดมั่น จึงได้รับความเชื่อมั่นและพึงพอใจจากลูกค้ามากมายทั้งในและต่างประเทศ กว่า 80 ประเทศ ทั่วโลก ทั้งใน เอเซีย ยุโรป อเมริกา และ ออสเตรเลีย

Share This :

Why Join EASY DIRECTORY ?

เปิดโอกาสในการรับข่าวสารและร่วมงานกับผู้ประกอบการอื่นในกลุ่มธุรกิจ SI

รับสิทธิประโยชน์ในการจัดงานแสดงสินค้าฟรีในฐานะสมาชิกของ TARA หรือรับพื้นที่สำหรับจัดบูธในราคาพิเศษ

อัพเดตข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จากหน่วยงานของรัฐ