บริษัท มอสโทริ จำกัด

Robot Automation System

Share this :

Details :

MOSTORI Company is a setup by engineering background team we are provider of static control equipment, Material Handling, Automation, Tester and Chemicals. We are pleased to have serviced the Industry since the 2012’s. It has always been our goal here at MOSTORI to consistently offer the highest quality products at the lowest price. From our early days, MOSTORI has been a company that has been approachable, a company with a philosophy of developing relationships with it’s customers. When you buy a MOSTORI product you are not just getting some piece of equipment packed up in a box, you are getting one-on-one support from the moment you first call. Our sales persons aren’t commission driven, so every customer is treated the same whether your orders are large or small. The MOSTORI Team
 

 

Share This :

Why Join EASY DIRECTORY ?

เปิดโอกาสในการรับข่าวสารและร่วมงานกับผู้ประกอบการอื่นในกลุ่มธุรกิจ SI

รับสิทธิประโยชน์ในการจัดงานแสดงสินค้าฟรีในฐานะสมาชิกของ TARA หรือรับพื้นที่สำหรับจัดบูธในราคาพิเศษ

อัพเดตข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จากหน่วยงานของรัฐ