บริษัท เอ็กซ์ซินเทค ออโตเมชั่น

Automation Equipment / Peripheral

Share this :

Details :

Schneider Enclosure [article]
- Monobloc Enclosures 
- Extendable Enclosures

- Polyester Wall Enclosures
- Floor Standing Enclosure
- Thermal Management System
- VDI and Electronic Network
 

Share This :

Why Join EASY DIRECTORY ?

เปิดโอกาสในการรับข่าวสารและร่วมงานกับผู้ประกอบการอื่นในกลุ่มธุรกิจ SI

รับสิทธิประโยชน์ในการจัดงานแสดงสินค้าฟรีในฐานะสมาชิกของ TARA หรือรับพื้นที่สำหรับจัดบูธในราคาพิเศษ

อัพเดตข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จากหน่วยงานของรัฐ