coxsys robotics โคเอ็กซ์ซิส โรโบติกส์ coxsysrobotics บริษัทหุ่นยนต์ บริษัทพัฒนาหุ่นยนต์ หุ่นยนต์ไทย

บริษัท โคเอ็กซ์ซิส โรโบติกส์

Robot

Share this :

Details :

WHO WE ARE :

เราคือ " นักพัฒนาหุ่นยนต์ " 
ผลิตและจำหน่ายหุ่นยนต์ พร้อมทั้งให้บริการ ออกแบบ วิจัย และพัฒนาด้านหุ่นยนต์
รวมไปถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหุ่นยนต์


WHAT WE DO :


1.  ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านหุ่นยนต์ (Robotic Product Development)

2. ออกแบบระบบอัตโนมัติเพื่อตอบโจทย์เฉพาะ (Automation Solution)

3. ให้คำปรึกษาด้านหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ (Robotics Consulting Service)OUR EXPERTISE :

พวกเรามีความชำนาญทางด้าน Robot Algorithm ในการทำ Mobile Robot Feature ที่หุ่นยนต์สามารถวิ่งในพื้นที่ที่กำหนดได้อย่างอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถเลือกตำแหน่งผ่าน Mobile App หรือ Tablet บนหุ่นยนต์ได้ และหุ่นยนต์สามารถคำนวนเส้นทางการเดินได้อย่างอัตโนมัติ โดยพัฒนาเป็น Service Robot และ หุ่นยนต์ AGV ที่ใช้ในโรงงาน

Service Robot


1. หุ่นยนต์ขนส่งของหรือเอกสารภายในพื้นที่ เปิด/ปิด 
  • หุ่นยนต์ส่งเอกสารใน office
  • หุ่นยนต์ขนส่งยาในโรงพยาบาล
  • หุ่นยนต์ส่งพัสดุในคอนโด

2. หุ่นยนต์ตรวจตรา ภายในและภายนอกพื้นที่อาคาร
  • หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย ภายในหมู่บ้าน/ห้างสรรพสินค้า

3. หุ่นยนต์ทำความสะอาดพื้นที่กว้าง
  • หุ่นยนต์ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางคอนโด หรือ ภายในสำนักงาน
  • หุ่นยนต์ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางภายในห้างสรรพสินค้า

4. หุ่นยนต์โฆษณา


Share This :

Why Join EASY DIRECTORY ?

เปิดโอกาสในการรับข่าวสารและร่วมงานกับผู้ประกอบการอื่นในกลุ่มธุรกิจ SI

รับสิทธิประโยชน์ในการจัดงานแสดงสินค้าฟรีในฐานะสมาชิกของ TARA หรือรับพื้นที่สำหรับจัดบูธในราคาพิเศษ

อัพเดตข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จากหน่วยงานของรัฐ