บริษัท เอบิซเทคโนโลยี

Machine Vision

Share this :

Details :

บริษัทเอบิซเทคโนโลยี จำกัด เราประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบตรวจจับด้วยภาพสำหรับงานอุตสาหกรรม (Machine vision) เราเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2006 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่ให้บริการได้แก่ ยานยนต์ อาหารและเครื่องดื่ม, ยา, บรรจุภัณฑ์, ไฟฟ้าและ  หุ่นยนต์ ระบบตรวจจับด้วยภาพของเรามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ช่วยลดเวลาในการผลิต เพิ่มความยืดหยุ่นในการผลิตที่มากขึ้นและมีความสามารถในการติดตามย้อนกลับ( Process Monitoring)ที่เชื่อถือได้ ด้วยวิธีนี้เราทำให้กระบวนการผลิตของคุณราบรื่น ตอบสนองระบบอุตสาหกรรม 4.0 อย่างสมบูรณ์ เรามีการให้บริการทั้งหมด 4 ประเภทดังต่อไปนี้

Share This :

Why Join EASY DIRECTORY ?

เปิดโอกาสในการรับข่าวสารและร่วมงานกับผู้ประกอบการอื่นในกลุ่มธุรกิจ SI

รับสิทธิประโยชน์ในการจัดงานแสดงสินค้าฟรีในฐานะสมาชิกของ TARA หรือรับพื้นที่สำหรับจัดบูธในราคาพิเศษ

อัพเดตข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จากหน่วยงานของรัฐ